Mikä on Welder?

Minä Martin Holmstedth perustin yrityksen Welder voidaakseni kokopäiväisesti työskennellä muiden hitsaavien yrityksien apuna. Welder voi auttaa joustavasti silloin kun hitsausapua tai hyviä neuvojen kaivataan.

Minulla on noin 20 vuoden kokemus hitsaavasta teollisuudesta hitsaajana sekä opettajana. Hitsaajan erikoisammattitutkinnon sekä IWS/IWP koulutuksien kautta olen saanut laajemman tietämyksen hitsauksesta.

Voin auttaa rakenneteräksien, ruostumattomien ja haponkestävien sekä alumiinin puikko, TIG, MIG/MAG-hitsauksessa.

Hitsauskokeiden tarkastus ja pätevyystodistukset

Että hitsaaja saa hyväksytyn pätevyystodistuksen on hänen hitsattava hyväksytyn hitsauskoeen. Standardissa EN ISO 9606-1 löytyy kaikki tieto koskien Pätevyyttä esim. Hitsausmenetelmät, materiaalit, paksuusalueet, hitsausasennot, halkaisijat jne.

Saadakseen hyväksytyn standardin EN ISO 9606-1 mukaisen pätevyystodistuksen on hitsaajan suoritettava hyväksytty hitsauskoe. Ko standardista löytyy kaikki tarvittava tieto pätevyyksistä liittyen hitsausmenetelmiin, materiaaleihin, asentoihin, putkien halkaisijoihin jne.

Koe suoritetaan asiakkaan tarpeen mukaan kuitenkin niin että se täyttää standardin vaatimukset. Koe todistaa hitsaajan pätevyyden ja lisää asiakkaan luottamusta.

Joissakin  yrityksissä hitsaaja  joutuu hitsaamaan yhden tai useamman kokeen riippuen asiakkaan tarpeista ja vaatimuksista. Osassa yrityksissä pätevyyskokeita käytetään jatkokoulutuksessa, motivaation kasvattamisessa ja pätevyyksien osoittamisessa.

Perusteet ja jatkokoulutus uusille sekä kokeneemmallekin hitsarille

Welder voi auttaa teitä antamalla koulutusta hitsauksen perusteista uusille hitsaajille siten että heillä on sitä osaamista mitä tuotantonne hitsaukselta vaatii.

Koulutus kokeneemmallekin hitsarille on tarpeen. Monet ovat esim hitsanneet samoja tuotteita pitkän ajan ja työn vaihtuessa voi olla vaikeaa löytää toimivia hitsausarvoja vaikkapa toiselle materiaalille tai hitsausmenetelmälle.

Alihankintatyö

Welder suorittaa alihankintatöitä TIG, PUIKKO, MIG/MAG-hitsausmenetelmillä. Materiaaleina rakenneteräs, RST/HST ja alumiinii. Uustuotanto, sarjatuotanto sekä erilaiset korjaushitsaukset.

Voitte myös vuokrata Welderin korvaavaksi resursiksi tuotantohuippujen, sairauslomien tai muista syistä johtuvien resurssipuutteiden ajaksi.

Welderillä on lämmintä tuotanto tilaa 110 m2 sekä kylmävarasto. Piha-alue sopii kuorma-autoille, joiden purku ja lastaus on helppoa.

Ole yhteydessä hitsaus ja muista metallitöistä. Welderillä on hitsaamisen lisäksi mahdollisuus katkoa, porata ja hioa.

MH Welder Ab
Yrittäjänkatu 5
68800 Kolppi

+358 50 358 5833
info@welder.fi

Y-tunnus: 2996551-9
VAT reg: FI29965519
Laskut: info@welder.fi
IBAN: FI36 3131 1002 0128 90