Vad är WELDER?

Martin Holmstedt startade Welder för att på heltid kunna jobba för andra svetsande företag. Tanken är att Welder flexibelt skall kunna hjälpa då tid eller goda råd behövs!

Jag har ca. 20 års erfarenhet av svetsbranschen, som svetsare och lärare. Genom min utbildning till specialyrkesexamen för svetsare och IWS/IWP har jag fått en bredare kunskap om svetsning. Elektrod, TIG och MIG/MAGsvetsning i ”vanligt”konstruktionsstål, Rostfritt/syrafast och Aluminium är metoder och material som jag kan hjälpa med.

Svetsprovgranskning och utgivande av svetsarprövningsintyg

För att få ett svetsarprövningsintyg som förr kallades svetslicens så måste man ha genomfört ett godkänt svetsprov. I standarden EN ISO 9606-1 finns all info om på vilket sätt provet ger behörighet t.ex. för vilka svetsmetoder, material, materialtjocklekar, svetslägen, Diameter på rör osv.

Provet görs alltid utgående från kundens behov men så att det överensstämmer med standarden. Detta intygar enskilda svetsares kompetens och inger förtroende.

I en del företag hamnar svetsare att göra ett eller flera prov för att deras kunder har det som krav för att de skall få svetsa kundens produkter. Andra företag gör det som en del av fortbildning som samtidigt höjer svetsarnas motivation och företagets dokumenterade kompetens.

Grunder och fortbildning för nya och mera erfarna svetsare.

Welder kan hjälpa er med att ge grunderna i svetsning till era nyanställda så att de får den kunskap om svetsning som behövs i er produktion.

Fortbildning för äldre svetsare har också visat sig vara bra. Många som kanske har svetsat liknande produkter länge kan ha svårt att hitta rätt inställningar och teknik då de plötsligt skall göra en annan typ av produkt, kanske i annat material eller med en annan svetsmetod.

Underleverantörsarbeten

Welder utför underleverantörsarbeten med TIG, Elektrod och MIG/MAGsvetsning i ”vanligt”konstruktionsstål, Rostfritt/syrafast och Aluminium. Nytillverkning, seriearbeten och reparationer är alla intressanta.

Ni kan också anlita Welder som ersättande resurs vid produktionstoppar eller sjukskrivningar och dylikt för att få ersatt den för tillfället saknade resursen.

Welder förfogar över en uppvärmd hall på 110m2 samt kallager och en lastbilsvänlig gård som underlättar lastning och lossning.

Hör av dig angående svets- och övriga metallarbeten. Vi har möjlighet att svetsa, kapa, borra och slipa.

MH Welder Ab
Företagargatan 5
68800 Kållby

+358 50 358 5833
info@welder.fi

FO nr: 2996551-9
VAT reg: FI29965519
Fakturor: info@welder.fi
IBAN: FI36 3131 1002 0128 90